ความสามารถที่ค้นพบใหม่ในการรักษาเสถียรภาพ

ความสามารถที่ค้นพบใหม่ในการรักษาเสถียรภาพและควบคุมจำนวนสถานะแม่เหล็กไม่ต่อเนื่องในโครงสร้างที่ค่อนข้างง่ายอาจปูทางไปสู่หน่วยความจำแม่เหล็กหลายระดับที่มีสถานะเป็นจำนวนมากต่อเซลล์ Spintronics เป็นสาขานาโนอิเล็กทรอนิกส์ที่เฟื่องฟูซึ่งใช้การหมุนของอิเล็กตรอนและโมเมนต์แม่เหล็กที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากประจุอิเล็กตรอน

ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม ประโยชน์หลักที่ได้จากการใช้งานจริงในปัจจุบันของ spintronics นั้นอยู่ในการตรวจจับแม่เหล็กและการเก็บข้อมูลแม่เหล็กที่ไม่ลบเลือนและการพัฒนาเพิ่มเติมในการพัฒนากระบวนการผลิตแม่เหล็ก อุปกรณ์ Spintronics โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบแม่เหล็กที่ควบคุมโดยกระแสปั่นป่วนขั้วระหว่างสถานะแม่เหล็กที่มั่นคง เมื่อใช้อุปกรณ์สปินโทรนิกสำหรับจัดเก็บข้อมูลจำนวนสถานะที่มั่นคงจะกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของความจุของหน่วยความจำ ในขณะที่เซลล์หน่วยความจำแม่เหล็กเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันมีสถานะแม่เหล็กสองสถานะที่คงที่ซึ่งสอดคล้องกับสถานะหน่วยความจำสองสถานะ แต่ก็มีข้อดีที่ชัดเจนในการเพิ่มจำนวนนี้เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของหน่วยความจำและเปิดใช้งานการออกแบบ